นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ ได้อธิบายความหมายและวิธีการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ Kindconnext.com โปรดศึกษานโยบายคุกกี้ฉบับนี้ เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยคุกกี้ รวมถึงทางเลือกในการใช้คุกกี้ของเรา

 คุกกี้คืออะไร ?

 คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไปหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์ 

คุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาชั่วคราวจะถูกใช้ในระหว่างเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดลงเมื่อปิดบราวเซอร์ 

• คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาอยู่ตลอดจนกว่าหมดอายุหรือถูกลบ ใช้จดจำการตั้งค่าภายในเว็บไซต์ และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือแม้ว่าจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้ว คุกกี้ดังกล่าวนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการ

• คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง คือ คุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ที่กำลังเยี่ยมชม

• คุกกี้ของบุคคลที่สาม คือ คุกกี้ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแยกต่างหากจากเว็บไซต์ที่กำลังเยี่ยมชม เช่น ผู้ให้บริการข้อมูล โฆษณา หรือการวิเคราะห์บนเว็บไซต์ 

• เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คือ เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์เพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูล เช่น แฟลชคุกกี้ HTML 5 และวิธีการอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ 

 เราใช้คุกกี้อย่างไร ? 

 เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน โดยจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• เพื่อให้การเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย 

• เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่าบนเว็บไซต์ของเรา 

• เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา 

• เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานและการเข้าถึงบริการของเรา 

• เพื่อเก็บรวบรวมความสนใจ และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการในการใช้งานมากขึ้น 

• จะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

ประเภทคุกกี้ที่ใช

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ มีดังต่อไปนี้ 

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) 
  คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์และเพื่อให้สามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน 
 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functional Cookies) 
  คุกกี้เหล่านี้ช่วยจดจำสิ่งที่คุณเลือกเมื่อใช้งานเว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษา วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้มีเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องใส่ข้อมูลใหม่ทุกครั้งเมื่อใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ดังกล่าวนี้ เป็นคุกกี้แบบถาวรเนื่องจากยังคงอยู่ในอุปกรณ์เพื่อให้เราใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อไป และสามารถลบคุกกี้เหล่านี้ผ่านบราวเซอร์ได้
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ / เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies) 
  คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงทำให้เข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ เช่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น 
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) 
  คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุกกี้เหล่านี้จะจำกัดจำนวนครั้งในการเห็นโฆษณาและช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพด้านการตลาด นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อเสนอโฆษณาโดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ที่ผ่านมา คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวร เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเรา 

ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ 

ในกรณีที่ไม่ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตั้งค่าบนบราวเซอร์ เพื่อเลือกการใช้งานที่เหมาะสม หากปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้บางอย่างในการตั้งค่าบราวเซอร์ ทั้งนี้ การใช้งานบนเว็บไซต์หรือคุณลักษณะบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าว สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ทางการบราวเซอร์ได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ 

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา 

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  25 พฤษภาคม 2565

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้  

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท ไคนด์ คอนเน็กซ์ จำกัด 
17/19 ซ. รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
อีเมล: kindintouch@kindconnext.com 
เว็บไซต์: https://kindconnext.com/ 
หมายเลขโทรศัพท์: 02 318 5633-4 #105 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ: บริษัท ไคนด์ คอนเน็กซ์ จำกัด 
สถานที่ติดต่อ: 17/19 ซ. รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
อีเมล: kindintouch@kindconnext.com