Kind Local

ชิม “น้ำผึ้งดอกลำไย” พาไปแอ่วแถวลำพูน

ไปแอ่วละปูนกั๋นเน่อ…          

ลำพูน” จังหวัดเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดลำปาง และเชียงใหม่เจ้าของคำขวัญ “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญไชย”  ที่เราตีความออกมาได้ว่าลำพูน มีดีทั้งประวัติศาสตร์ อารยธรรมที่เก่าแก่ ประเพณี วิถีชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัว ไปจนถึงผลผลิตจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ครบครัน

และเมื่อไปถึงลำพูน สถานที่สำคัญที่ต้องแวะสักการะ คือ วัดพระธาตุหริภุญไชย อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย พระเถรเจ้านักพัฒนาแห่งล้านนาไทย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ผู้เป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย หรือแวะเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ส่วนขากลับ หากต้องหิ้วของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน ก็คงหนีไม่พ้น ไส้อั่ว แคบหมู 

แต่วันนี้ KiNd Local มีผลผลิตทางการเกษตร อันเป็นไอเทมลับของลำพูนที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนมาแนะนำให้ทุกคนรู้จัก นั่นคือ น้ำผึ้งดอกลำไย ที่ได้จากน้ำผึ้งป่าแท้ 100% 

กว่าจะมาเป็น… น้ำผึ้งดอกลำไยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน           

ตามคำบอกเล่า บริเวณอำเภอป่าซาง เต็มไปด้วย “ดงไม้ซาง” จึงเรียกว่า “ป่าซาง” ตามนามของต้นไม้ ต่อมาชุมชนได้รวมตัวและจัดตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร โดยมีสมาชิกเป็นเกษตรกรชาวสวนลำไย เมื่อปี พ.ศ. 2550 ซึ่งในตอนแรกสมาชิกของกลุ่ม แต่ละคนล้วนทำธุรกิจเกี่ยวกับลำไย ไม่ว่าจะเป็นลำไยสดหรือลำไยอบแห้ง จึงเห็นว่าหากมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มและทำธุรกิจขนาดย่อมเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร (ลำไย) ก็จะช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีระบบมากขึ้น ที่สำคัญยังเพิ่มความสามารถในการต่อรองกับผู้ค้าต่างชาติได้อีกด้วย 


ต่อมาสมาชิกกลุ่มฯ จึงได้เสนอโครงการผลิตน้ำผึ้งจากดอกลำไยขึ้น โดยนำผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ซึ่งได้แก่ น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง มาบรรจุขวดเพื่อจำหน่าย ภายใต้แบรนด์สินค้า “แสงผึ้ง” ซึ่งเป็นน้ำผึ้งธรรมชาติบริสุทธิ์ มีกลิ่นและรสหอมหวาน มีลักษณะแตกต่างกันตามชนิดของดอกไม้ เป็นน้ำผึ้งเกสรดอกไม้นานาชนิด และดอกลำไย เน้นถึงความสำคัญของคุณภาพ และอุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ มีกระบวนการเก็บด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ อันเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

แหล่งผลิตน้ำผึ้งนั้นจะเน้นพื้นที่สวนลำไยที่มีการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ หรือปลอดสารพิษ พร้อมส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชสมุนไพรสำหรับใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน เช่น ชาสมุนไพรอบน้ำผึ้ง ชามะตูม ชาดอกอัญชัน ชากระเจี๊ยบ ชาใบเตย เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมา ช่วยพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่สมาชิกและชาวบ้านได้

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งบรรจุขวดของชุมชนได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับมาตรฐานสถานที่ผลิตที่ดี (GMP) และใบอนุญาตการผลิต (อย.) อีกด้วย สิ่งเหล่านี้จึงสามารถการันตีได้ว่า ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งจากดอกลำไยของน้ำผึ้งตราแสงผึ้งนั้น สะอาด ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค คุณภาพบริสุทธิ์ และคงคุณค่าไว้อย่างเต็มเปี่ยม ทั้งด้านโภชนาการและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ โดยปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น