Kind Planet

แสงไฟ ภัยคุกคามของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่เรียกว่าแมลง เยอรมันเล็งหรี่ไฟ ป้องกันแมลงสูญพันธุ์


บนโลกใบนี้ นอกจากมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียงแล้ว มลพิษทางแสง ยังเป็นมหันตภัยเงียบที่คร่าสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่เรียกว่าแมลงได้ด้วย โดยเฉพาะแสงไฟประดิษฐ์จากนวัตกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มักถูกมองข้ามในฐานะผู้สร้างผลกระทบที่อาจทำให้แมลงเสี่ยงสูญพันธุ์


ล่าสุด ประเทศเยอรมนีเตรียมออกโครงการลดแสงไฟยามค่ำคืน เพื่ออนุรักษ์แมลงชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยจะกำหนดให้ลดหรือหรี่ไฟตามตึกรามบ้านช่อง ตั้งแต่ช่วงเวลาพลบค่ำถึงรุ่งเช้าเป็นเวลา 10 เดือนในแต่ละปี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นหลังร่างกฎหมายเพื่อปกป้องแมลงของกระทรวงสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะสำเร็จภายในเดือนตุลาคมนี้

แสงไฟจากสิ่งประดิษฐ์​ของมนุษย์ที่ส่องสว่างในเวลากลางคืน ตั้งแต่ไฟถนน ไฟตามตึกรามบ้านช่อง ทั้งในเขตเมืองและชนบท ได้กลายเป็นภัยคุกคามของแมลงที่หากินยามค่ำคืนอย่างคาดไม่ถึง 

แม้แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการแพร่กระจายบนโลกนี้มากที่สุด แต่การลดลงของประชากรแมลงถูกพบมากในประเทศเยอรมนี โดยระหว่างปี ค.ศ. 1989 ถึง ค.ศ. 2018 ประชากรแมลงลดลงมากกว่า 75% ในพื้นที่ทางธรรมชาติ 63 แห่งของเยอรมนีก่อนหน้านี้ นักชีววิทยาได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับจำนวนประชากรแมลงที่ลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากยาฆ่าแมลงว่า จำนวนแมลงที่ลดลงนั้นจะส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความปั่นป่วนให้กับระบบอาหารในธรรมชาติ โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมเยอรมันประกาศจะแบนการใช้ยากำจัดวัชพืชไกลโฟเสต (Glyphosate) ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2023 เนื่องจากสารเคมีชนิดนี้เป็นตัวทำลายประชากรแมลงที่มีประโยชน์ต่อห่วงโซ่อาหาร และยังมีสารพิษปนเปื้อนในพืชเศรษฐกิจ ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งในร่างกายมนุษย์

การเปลี่ยนแปลงนี้นำมาสู่กฎหมายป้องกันแมลงที่เข้มงวดขึ้น โดยครอบคลุมถึงเรื่องแสงสว่างที่จะส่งผลให้แมลงเสี่ยงสูญพันธุ์ เช่น ห้ามใช้กับดักแสงเพื่อกำจัดแมลงกลางแจ้ง เรียกร้องให้ติดตั้งไฟถนนแบบใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อแมลงและสัตว์อื่น ๆ และกำหนดให้ลดหรือหรี่แสงไฟตั้งแต่พลบค่ำถึงรุ่งเช้าเป็นเวลา 10 เดือนในแต่ละปี

ข้อเสนอต่าง ๆ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “แผนปฏิบัติการป้องกันแมลง” ที่รัฐบาลเยอรมันประกาศขึ้นภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ซึ่งคงอีกไม่ไกลเกินเอื้อม กฎหมายเพื่อปกป้องแมลงของกระทรวงสิ่งแวดล้อมจะประกาศใช้ในประเทศเยอรมนี เพื่อชะลอการลดลงของแมลง สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่เป็นส่วนประกอบอันยิ่งใหญ่ของระบบนิเวศ 


ที่มา


เรื่องโดย