Kind Sci

ฟรีไซซ์ที่ไม่ฟรีไซซ์: หมดปัญหาการซื้อเสื้อผ้าที่ไม่พอดีตัว กับ “SizeThai” มาตรฐานไซซ์เสื้อผ้าเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

KIND เชื่อว่าประสบการณ์การเลือกซื้อเสื้อผ้าของหลาย ๆ คนคงมีอะไรที่แตกต่างกันไป และในบางครั้งเมื่อเราเจอเสื้อผ้าที่เราถูกใจ วลีเด็ดอย่าง “ของมันต้องมี” ก็ดังก้องอยู่ในหัว แต่การเลือกซื้อเสื้อผ้าโดยไม่ได้ลองก่อนถือเป็นการเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้

เพราะในบางครั้งการหยิบขึ้นมาลองเทียบกับร่างกายคร่าว ๆ อาจไม่เพียงพอ แต่เมื่อหันไปถามหาไซซ์เพิ่มเติมจากแม่ค้าคำตอบที่ได้ก็มักจะเป็น “ฟรีไซซ์จ้า” แล้วคำตอบที่ไม่เหมือนคำตอบนี้ก็ถูกปล่อยให้เราคิด วิเคราะห์ เองว่าฟรีไซซ์ที่ว่าเหมาะกับรูปร่างของเราหรือไม่ เลยต้องจำใจแขวนชุดไว้ที่เดิมแล้วเดินจากไปอย่างน่าเสียดาย

แต่ปัญหาการเลือกซื้อเสื้อผ้าของคนไทยกำลังจะหมดไป เมื่อ “ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (NECTEC)” ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้นำเทคโนโลยี 3D Body Scanning มาทำการวัดสัดส่วนของคนไทย เพื่อผลิตขนาดที่เป็นของคนไทยโดยเฉพาะ

SizeThailand โครงการวิจัยเพื่อผลิตมาตรฐาน SizeThai สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ

โครงการ SizeThailand ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีทีมนักวิจัยจำนวน 11 ท่าน มาร่วมทำการวิจัย ซึ่งเนคเทคเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ (3D Body Scanner) ตามหลักทางสถิติศาสตร์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดยจุดประสงค์หลักของการทำมาตรฐานไซซ์ไทย SizeThai เกิดจากปัญหาที่คนไทยมักพบเจอเมื่อต้องเลือกซื้อเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมาจากการอ้างอิงไซซ์จากต่างประเทศ เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา ทำให้ขนาดเสื้อผ้า รวมถึงขนาดของเฟอร์นิเจอร์ไม่มีความพอดีกับรูปร่างและสรีระของคนไทย จึงเกิดเป็นปัญหาตามมาว่าจะทำอย่างไรให้ขนาดเสื้อผ้ามีความพอดีตัว โดยไม่ต้องเอาไปแก้ไขทรงเพื่อให้เข้ากับรูปร่างผู้สวมใส่ รวมทั้งแก้ไขปัญหาของเฟอร์นิเจอร์บางชนิด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีการออกแบบมาโดยอ้างอิงขนาดจากมาตรฐานตะวันตก ทำให้ไม่เข้ากับสรีระคนไทย จึงอาจนำมาสู่ปัญหาสุขภาพในอนาคต

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานชาย-หญิงไทย อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงที่มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันทั้งสิ้น 13,442 คน จากทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย แบ่งเป็นชาย 6,303 ราย และหญิง 7,139 ราย มาใช้เครื่องสแกนสามมิติด้วยแสงขาว วัดสัดส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความกว้างของขนาดศีรษะ ระยะห่างตา ความยาวมือ รอบเท้า ความยาวเท้า จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์คำนวณกำหนดเป็น “ไซซ์ไทย”

และนำมาเป็นมาตรฐาน มอก. ขนาดรูปร่างของคนไทย โดยกำหนดเป็นมาตรฐานที่ได้จากการวัดขนาดด้วยเทคโนโลยีตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ ซึ่งการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว จะผ่านการพิจารณาร่วมจากคณะกรรมการหลายฝ่าย เช่น คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สมาคมช่างตัดเสื้อไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมอนามัย สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรม และการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป

นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ โตโยต้า เทสโก้ โลตัส ไทยวาโก้ และธนูลักษณ์ (ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แอร์โรว์) โดยมาตรฐาน “SizeThai” ยังอยู่ในขั้นตอนการบังคับใช้ และต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นจึงจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

SizeThai มาตรฐานไทย ๆ ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

เพื่อให้ได้ไซซ์ตามมาตรฐานสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ SizeThai จึงได้นำเทคโนโลยีสุดทันสมัยที่มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และประเทศไทย นับว่าประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียประเทศแรก ๆ ที่นำเทคโนโลยี 3D Body Scanning มาใช้ 


โดยการสแกนผ่านเครื่องตรวจวัดขนาดรูปร่างสามมิติสามารถให้ข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำ ใช้เวลาเพียงแค่ 1 นาทีเท่านั้น ก็สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดของผู้เข้ารับการสแกนได้มากกว่า 100 จุดทั่วร่างกาย อีกทั้งยังมีความแม่นยำสูงกว่าการใช้มือในการวัดสัดส่วนของร่างกาย

การทำงานของเครื่อง 3D Body Scanner จะทำงานโดยฉายริ้วแสงสีขาว (Light Stripe) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชนิดเดียวกับโครงการ SizeUK เเละ SizeUSA ที่ประสบความสำเร็จในการวิจัยการตรวจเรือนร่างด้วยระบบ 3 มิติมาแล้ว โดยหลักการทำงานจะเป็นการฉายแสงลงไปเป็นลักษณะริ้วแสงสีขาวไปที่ร่างกายของผู้รับการสแกนจากรอบทิศทาง โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจวัด 12 ตัว เป็นตัวจัดเก็บข้อมูลรูปร่าง และส่งผลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล สร้างเป็นโครงร่างจุดสำคัญต่าง ๆ และเชื่อมโยงจุดทั้งหมด เข้าด้วยกันจนเห็นเป็นพื้นผิวแบบ 3 มิติ 

จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้จากการสแกน มาร่วมกับเทคโนโลยีการประมวลผลที่เรียกว่า Swarm Intelligence นำมาประมวลผลจนกระทั่งได้เป็นตารางมาตรฐาน “SizeThai” ประกอบด้วยไซซ์ผู้ชาย 9 ไซซ์ กำหนดจากรอบอก รอบเอว ส่วนผู้หญิงมี 10 ไซซ์ กำหนดจากรอบอก รอบเอว และรอบสะโพก

ในอนาคตเสื้อผ้าขนาดตามมาตรฐานที่ผลิตขึ้นเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ คงไม่ไกลเกินเอื้อม… เพราะฟรีไซซ์ที่ฟรีไซซ์สำหรับคนไทยนั้นจะมีอยู่จริง 


อ้างอิง: