Kind Creatures

คน เบาหวาน สุนัข: สามความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด


ผลการวิจัยในวารสารการแพทย์รายสัปดาห์ The BMJ ประเทศอังกฤษ เผยว่า หากสุนัขป่วยเป็นโรคเบาหวาน เจ้าของก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวานด้วยเช่นกัน โดยทางทีมวิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลการประกันชีวิตสัตว์เลี้ยงในสวีเดน พร้อมทั้งนำบันทึกทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วยแห่งชาติสวีเดนร่วมศึกษา

ในช่วงหกปีที่ผ่านมา นักวิจัยได้ทำการติดตามพฤติกรรมเจ้าของสุนัขทั้งสิ้น 208,980 ราย และเจ้าของแมว 123,566 รายในสวีเดน โดยทำการเปรียบเทียบเจ้าของสุนัขที่ไม่เป็นเบาหวานกับเจ้าของสุนัขที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า เจ้าของที่เป็นเบาหวานมักเป็นเพศชายสูงอายุและสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเจ้าของสุนัขที่เป็นเพศหญิง มักมีแนวโน้มเป็นเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เช่น สุนัขพันธุ์บอร์เดอร์ คอลลี่ ซามอยด์ และพูเดิลทอย


จากนั้นทีมวิจัยจึงได้นำสมมุติฐานด้านอื่น ๆ ร่วมในการวิเคราะห์ เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่น ๆ พบว่า เจ้าของสุนัขที่เป็นโรคเบาหวานมีแนวโน้มเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่าเจ้าของสุนัขที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 32 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาก็ได้เผยให้เห็นปัจจัยด้านอายุของผู้เป็นเจ้าของเพิ่มเติมว่า สุนัขที่มีเจ้าของอายุน้อยมีแนวโน้มจะเป็นเบาหวานต่ำกว่าเจ้าของที่มีอายุเยอะ และไม่พบโรคเบาหวานในแมวที่มีเจ้าของอายุน้อย

ด้าน Beatrice Kennedy นักวิจัยดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยอุปซอลา (Uppsala University) กล่าวว่า ปัจจัยการดำเนินชีวิตระหว่างสุนัขและเจ้าของอาจเป็นปัจจัยหลักในการเกิดโรคเบาหวาน แต่การศึกษาครั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่า เหตุใดสุนัขที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมีแนวโน้มที่เจ้าของอาจเป็นเบาหวานด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นเพียงการศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรมเจ้าของสุนัขเท่านั้น

Beatrice Kennedy ได้กล่าวสรุปว่า “หากสุนัขของคุณป่วยเป็นโรคเบาหวาน อาจเป็นโอกาสดีที่จะประเมินพฤติกรรมในการดำรงชีวิต ควบคู่ไปกับการดูแลเพื่อนตัวน้อยของคุณ เพื่อไม่ให้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วย”เกร็ดความรู้:

หากสังเกตเห็นว่าน้องหมา น้องแมว เริ่มปัสสาวะบ่อยและมีปริมาณมาก กระหายน้ำ ทานเก่งแต่น้ำหนักลด นี่คือสัญญาณและอาการของโรคเบาหวานในสัตว์เลี้ยง โดยเบาหวานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน คือ เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลินหรือเบาหวานชนิดที่ 1 พบในสุนัขเป็นส่วนใหญ่ สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ พูเดิล ดัชชุน ออสเตรเลียนเทร์เรียร์ บีเกิล คีชอน และซามอยด์ เป็นต้น และเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินหรือเบาหวานชนิดที่ 2 พบมากในแมว โดยเฉพาะแมวเพศผู้ที่มีน้ำหนักตัวเฉลี่ยมากกว่า 6.8 กิโลกรัม และมักพบมากในแมวสายพันธุ์เบอร์มีส หรือศุภลักษณ์


ที่มา


เรื่องโดย