Kind Academy

“Earth School” ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองเคปทาวน์ แอฟริกาใต้


เมื่อผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกบอกเราว่า โลกในอนาคตอาจจะอยู่ในจุดเปลี่ยนที่มนุษยชาติไม่สามารถดำรงอยู่ได้…แล้วเราจะทำอย่างไรกันต่อไป?

คนรุ่นก่อนเกิดมาในโลกอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ สายน้ำใสสะอาด ป่าไม้เขียวชอุ่ม และทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเพียงพอสำหรับทุกคนในเวลาอันยาวนาน ซึ่งเรานึกภาพไม่ออกเลยว่า เราจะสามารถต่อสู้เพื่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไป มีทุกอย่างเหมือนกันกับเมื่อก่อนได้มากน้อยเพียงใด…

ดังนั้นจึงเกิดเป็น Earth School  (ซึ่งเป็นผลงานการผลิตของ Judy Sole of Brave Green Kids และ Tressa และ Tim Colmer) ขึ้นมา โดยนำเสนอแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่ เพื่อพลิกกระแสสิ่งแวดล้อมโลกที่กำลังเป็นอยู่ พร้อมค้นหาวิธีการและระบบระเบียบการสอนแบบใหม่ และที่สำคัญที่สุดคือ การชักชวนเด็ก ๆ ที่เป็นคนรุ่นต่อไปให้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงมือทำมากขึ้น


ความเคลื่อนไหวทางการศึกษานี้ กำลังจะพาทุกคนกลับไปสู่รากเหง้าของโลก โดยปัจจุบันนี้กำลังแพร่กระจายไปทั่วทั้งเคปทาวน์ ซึ่งตอนนี้ดำเนินการไปถึงพื้นที่นอร์ดฮุก (Noordhoek) ซึ่งคือพื้นที่ตั้งของ Earth School โรงเรียนไร้กำแพงที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวจากธรรมชาติให้มากที่สุด

กลุ่มนักเรียนรุ่นบุกเบิกของ Earth School ได้รับการสอนในห้องเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของแอฟริกาใต้ บทเรียนจากโรงเรียนแห่งนี้ได้รับการถ่ายทอดสด และแบ่งปันกันไปทั่วโลก เราปล่อยให้ธรรมชาตินำเราไปสู่ความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และศิลปะ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทั่วโลกเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของโลกที่เปราะบาง


ทุกคนสามารถดาวน์โหลดบทเรียนวิดีโอที่นำเสนอได้จากทุกที่ และแบ่งปันความมหัศจรรย์ของการศึกษาที่ใช้พลังจากธรรมชาติ ผ่านการออกไปทัศนศึกษา และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ของเรา โดยทุกคนสามารถนำบทเรียนแต่ละเรื่องไปประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองได้

ภารกิจพื้นฐานของโรงเรียนคือ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์อย่างต่อเนื่องไปยังทุกประเทศทั่วโลก บทเรียนทั้งหมดมีรูปแบบการศึกษาที่ครอบคลุมเชิงนิเวศแบบใหม่ ซึ่งนักการศึกษาหวังว่า จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของโลกกับคนรุ่นต่อไป 

“เราใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดจากอารยธรรมในอดีต เรามีพื้นที่สำหรับการคิดใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายในปัจจุบัน เราเชิญชวนให้ผู้ชมทั่วโลกนำเสนอแนวคิด และพลังของพวกเขาเข้าสู่กระบวนการนี้ เราเลือกสถานที่ที่น่าตื่นเต้นและหลากหลายในการสอน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้เราทุกคนช่วยกันรักษาระบบนิเวศของโลก”  ทางโรงเรียนกล่าว


“เราจูงใจ นักเขียน นักวิทยาศาสตร์ ผู้มีชื่อเสียง และนักประดิษฐ์ ทุกคนที่กำลังสร้างโซลูชัน เพื่อมาเป็นผู้นำในการอภิปรายที่น่าตื่นเต้นที่สุดในยุคของเรา ไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาแบบใหม่ ข้อมูลด้านโภชนาการ การเกษตร เรื่องสุขภาพ วงจรไร้ขยะ พลังงานหมุนเวียน การใช้น้ำให้สอดคล้องกับระบบธรรมชาติของโลก ระบบนิเวศที่ได้รับการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่า และการกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ… ซึ่งทั้งหมดนั้นคือวิสัยทัศน์ของเรา”  ทางโรงเรียนกล่าวเสริม 

ในขณะที่เคปทาวน์และโลกโดยรวมยังคงต่อสู้กับภัยพิบัติจากพลาสติก และมลภาวะที่บีบรัดมหาสมุทร รวมถึงภาวะโลกร้อนที่ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ดังนั้นคนรุ่นใหม่จึงต้องเริ่มเรียนรู้ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา พร้อมกับสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและเราที่อาศัยอยู่ร่วมกันต่อไป


ที่มา


เรื่องโดย