Kind Places

Fort Canning Park อดีตราชฐานต้องห้าม สู่ปอดสีเขียวใจกลางมหานครสิงคโปร์


จากวังกษัตริย์สู่บ้านพักนักล่าอาณานิคม
♧ ♧

สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิง (Fort Canning Park) เดิมมีชื่อว่า บูกิต ลารางกาน (Bukit Larangan) หรือ เนินเขาต้องห้าม (Forbidden Hill) ในภาษามาเลย์ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สิงคโปร์ นับตั้งแต่ยุคสมัยเก่าแก่ที่มีการบันทึกไว้ 

อดีตที่แห่งนี้เคยเป็นเขตพระราชฐานของกษัตริย์มาเลย์และที่พักของผู้นำแห่งยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ขณะเดียวกันก็เป็นที่ตั้งของสถานตากอากาศอันโอ่อ่าของอดีตกษัตริย์ในอาณาจักรมัชปาหิต (Majapahit) ด้วย

ในยุคล่าอาณานิคม เนินเขาแห่งนี้ได้กลายเป็นที่ตั้งที่อยู่อาศัยของผู้ว่าการอาณานิคมสิงคโปร์ โดยเริ่มจากท่านเซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์ (Sir Stamford Raffles) นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ผู้มาสำรวจดินแดนแถบสิงคโปร์ และยึดสิงคโปร์ไว้เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ และก่อตั้งสิงคโปร์สมัยใหม่ขึ้นในปี ค.ศ. 1819


ราฟเฟิลส์ ได้รับการบอกเล่าจากคนในท้องถิ่นว่าให้ระมัดระวังในการขึ้นไปบนเนินเขา เนื่องจากบนเนินเขานี้เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งมาเลย์ ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานส่วนพระองค์ ราฟเฟิลส์ ได้สร้างที่อยู่อาศัยแห่งแรกบนเนินเขา เป็นบังกะโลไม้ ยาว 100 ฟุต กว้าง 50 ฟุต มีเฉลียงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยใช้เวลาสร้างเสร็จภายในสองสัปดาห์ 

เนินเขาแห่งความอุดมสมบูรณ์
♧ ♧

มีเรื่องเล่าขานจากชาวท้องถิ่นว่า บนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ Keramat Iskandar Shah ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่พักผ่อนของกษัตริย์มาเลย์องค์สุดท้ายของเกาะสิงคโปร์และได้รับการยกย่องจากชาวมุสลิม ซึ่งปัจจุบันคือสุสานหลวงของมาเลย์

การขุดค้นทางโบราณคดีร่วมสมัยพบหลักฐานว่า มีพระบรมสารีริกธาตุบนเนินเขา ซึ่งบ่งบอกถึงการมีอยู่ของศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค ก่อนที่พวกเขาจะถูกทำลายโดยการรุกรานกองกำลังต่างชาติตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 


นอกจากนี้ บนเนินเขามีการปลูกลูกจันทน์เทศและกานพลูมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1819 และมีไม้ผลอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือของสวนในเขตพระราชฐานภายใต้ยุคสมัยของกษัตริย์มาลายันโบราณ น่าเสียดายที่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นและการขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลทำให้สวนเครื่องเทศทดลองแห่งนี้ปิดตัวลงในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1829 แต่ไม่ทันก่อนที่กล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ แวนด้าวอลลาชี (Vanda Wallachii) จะเกิดขึ้น

บนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งที่พักอาศัยของผู้ว่าการอาณานิคมสิงคโปร์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น เนินเขาแห่งรัฐ (Government Hill) จนถึงปลายปี ค.ศ. 1859 เมื่อความกังวลด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ทำให้เนินเขาแห่งนี้มีบทบาททางทหารมากขึ้น บ้านพักของผู้ว่าการถูกรื้อถอน และถูกแทนที่ด้วยป้อมปราการ ร้านขายอาวุธ ค่ายทหาร และโรงพยาบาล

Government Hill ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ฟอร์ทแคนนิง (Fort Canning) ตามชื่อของ ชาร์ลส จอห์น แคนนิง (Charles John Canning) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการและเป็นอุปราชคนแรกของอินเดีย (เป็นช่วงที่บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษควบคุมดูแลสิงคโปร์)

จากป้อมปราการสู่สวนสาธารณะใจกลางเมือง
♧ ♧

ในปี ค.ศ. 1824 อังกฤษมีสิทธิครอบครองสิงคโปร์ตามข้อตกลงที่ทำกับฮอลันดา ต่อมาในปี ค.ศ. 1826 สิงคโปร์ถูกปกครองภายใต้ระบบสเตรตส์ เซตเทิลเมนต์ (Straits Settlement) โดยอินเดียที่อยู่ภายใต้อังกฤษควบคุมดูแลสิงคโปร์อีกที 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1857 รัฐบาลอังกฤษได้เข้ามาดูแลระบบนี้เอง ทำให้ปี ค.ศ. 1867 สิงคโปร์กลายเป็นอาณานิคม (Crown Colony) อย่างสมบูรณ์ จนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นจึงได้ขับไล่อังกฤษออกจากสิงคโปร์และเข้าไปยึดครองแทน 


ชาวญี่ปุ่นใช้ป้อมปราการ Fort Canning เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการทางทหารจนกระทั่งสิ้นสุดการยึดครองในปี ค. ศ. 1945 ที่กองทัพอังกฤษกลับมายึดครองสิงคโปร์อีกครั้ง

ในขณะที่เกาะสิงคโปร์เคลื่อนไปสู่การตัดสินใจด้วยตนเอง อังกฤษได้ส่งมอบการควบคุมป้อมปราการดังกล่าวให้กับกองทัพสิงคโปร์ในปี ค.ศ. 1963 และจัดให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของกองพลทหารราบมาเลเซียที่ 4 จนถึงเดือนธันวาคม ค.ศ. 1966 จากนั้นได้ดำเนินการสร้างวิทยาลัยบัญชาการและเสนาธิการแห่งสิงคโปร์ (The Singapore Command and Staff College) บนป้อมปราการ Fort Canning ซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1970

เมื่อสิงคโปร์ประกาศตัวเป็นประเทศเอกราชเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1965 ต่อมาในปี ค.ศ. 1981 เนินเขาแห่งนี้ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิง (Fort Canning Park) โดยมีนายลีกวนยู เป็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนแรกของสิงคโปร์

Fort Canning Park พื้นที่สีเขียวแห่งเกาะสิงคโปร์
♧ ♧

ปัจจุบัน Fort Canning Park กลายเป็นปอดสีเขียวที่สำคัญสำหรับย่านใจกลางเมืองของสิงคโปร์ เป็นสถานที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่แวดล้อมด้วยต้นไม้และสนามหญ้าอันกว้างขวาง ทำให้ Fort Canning เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะ


จุดเด่นของสถานที่นี้ ได้แก่ Maritime Corner at Fort Canning ซึ่งเป็นที่บอกเล่าเรื่องราววิวัฒนาการของสิงคโปร์ตั้งแต่เป็นเมืองท่า จนมาเป็นศูนย์กลางทางทะเลระดับสากล และ Fort Gate ซากป้อมปราการที่ยังเหลืออยู่ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19  นอกจากนี้ยังมี Spice Garden, ASEAN Sculpture Garden และ Battle Box ที่เคยเป็นจุดรวมพลใต้ดินของทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองด้วย

นอกจากนี้ Fort Canning Park ยังเป็นสถานที่ทางเลือกสำหรับการจัดแสดงงานและกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย เช่น งานรื่นเริงในโรงละคร เทศกาลศิลปะ โรงภาพยนตร์ และเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมประจำปีของสวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 นอกจากนี้อุโมงค์ Fort Canning ยังเป็นแลนด์มาร์กสำคัญอันเป็นที่หมายตาของผู้มาเยือน

สำหรับ Fort Canning Park ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองของสิงคโปร์ ใกล้กับถนนออร์ชาร์ด ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของสิงคโปร์ มีที่จอดรถ และมีบริการขนส่งสาธารณะอย่างทั่วถึง เปิดบริการทุกวัน และไม่เสียค่าเข้าชม


ที่มา


เรื่องโดย