Kind Creations

ยูเนสโกยกย่องงานฝีมือที่ทำจากไม้แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น


งานฝีมือทางสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ใช้ไม้มาเป็นโครงสร้างหลัก ได้รับการอนุมัติเพื่อเพิ่มเป็นรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) ของยูเนสโก

งานฝีมือจากไม้แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น
ขึ้นแท่นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

ทักษะทางด้านเทคนิคและความรู้แบบดั้งเดิมก่อให้เกิดงานฝีมืออันวิจิตรตระการตา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 17 แห่งที่จะได้รับการซ่อมแซมและบูรณะ ทั้งศาลเจ้า วัด และบ้านเก่า ซึ่งทั้งหมดล้วนทำจากไม้แบบดั้งเดิม

โครงสร้างดังกล่าวรวมถึงวัดโฮริวจิ (Horyuji) วัดพุทธในเมืองอิการูงะ จังหวัดนาระ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 607 อาคารเป็นโครงสร้างไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังดำรงอยู่ในปัจจุบัน


โยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่งานสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นอยู่ในรายชื่อของยูเนสโก โครงสร้างอย่างวัดโฮริวจิและปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) จังหวัดเฮียวโงะ ยังคงดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ด้วยการบูรณะซ่อมแซมโดยใช้เทคนิคดั้งเดิม”

นอกจากนี้ ยังมีงานเทคนิคอื่น ๆ ที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกยอมรับ ได้แก่ ซากัง (左官) หรืองานปูนปลาสเตอร์แบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานฝีมือแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1868) และยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการเก็บเกี่ยวเปลือกไม้ไซเปรสญี่ปุ่นสำหรับมุงหลังคา การทาสีเคลือบโครงสร้างแบบดั้งเดิม และการผลิตเสื่อทาทามิ


แม้จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ แต่เทคนิคเก่าแก่หลายศตวรรษยังคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันในการเพิ่มความยืดหยุ่นของอาคารเก่าแก่ เพื่อรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างที่เสียหายในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ปราสาทคุมาโมโตะ ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 2016

นอกจากนี้ ทางการโตเกียวยังหวังว่า วัฒนธรรมการเต้นรำพื้นบ้านที่เรียกว่า ฟูริว-โอโดริ (風流踊り) จะถูกคัดเลือกให้อยู่ในรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในปี ค.ศ. 2022 ด้วย


ที่มา


เรื่องโดย