Kind Sustain

GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs เวทีรวมสุดยอดผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ของไทย

หากคุณเป็นองค์กรผู้นำด้านความยั่งยืน หรือต้องการมุ่งสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 สิงหาคม 2563 ที่ทาง ช่องทางนี้

ผนึกกำลังดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศหลัง COVID-19

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) ร่วมกับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เตรียมจัดงาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs” สัมมนาสุดยอดผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิดหลัก Recover world, recover Thailand better ผนึกกำลังการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์ COVID-19 และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

“GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs” จัดขึ้นเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการจัดตั้งเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และครบรอบ 75 ปี สหประชาชาติ (United Nations) โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมกำลังของผู้นำด้านความยั่งยืนจากทุกภาคส่วนในไทยมาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการทำงานขับเคลื่อนประเทศ 


ทั้งนี้ ข้อมูลจากสหประชาชาติ ได้ประเมินว่า ผลกระทบจากมาตรการจำกัดพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ได้ส่งผลกระทบต่อแรงงานราว 2,700 ล้านคนทั่วโลก และองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้คาดว่า วิกฤตครั้งนี้อาจทำให้คนตกงานถึง 25 ล้านคนทั่วโลก และจำนวนประชากรที่อยู่ในภาวะยากจนจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 400-600 ล้านคน 

นอกจากนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจยังได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดคำถามว่า การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน จะแตกต่างจากก่อนที่จะเกิดวิกฤตหรือไม่ และจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร   

เปิดแนวคิดของผู้นำด้านความยั่งยืน

งาน “GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs” ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิถีคิดผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ ประสบการณ์จากสถานการณ์ COVID-19” พร้อมด้วยผู้นำด้านความยั่งยืนจากทุกภาคส่วน อาทิ ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทน UN Global Compact ผู้นำภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ที่จะผนึกกำลังร่วมกับสมาคมโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เป็นภาคีเครือข่ายด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยจะสร้างแรงบันดาลใจและผนึกกำลังการทำงานร่วมกัน ผ่านการเสวนาใน 4 หัวข้อ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต 

โดยมีผู้นำจากหลายวงการเข้าร่วมงาน อาทิ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย คุณ Sanda Ojiambo ซีอีโอของ United Nations Global Compact คุณ Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (United Nations Resident Coordinator – UNRC) ประจำประเทศไทย ซีอีโอชั้นนำจาก 57 องค์กรสมาชิกในไทย อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์, กลุ่มบริษัท ปตท., กลุ่มมิตรผล, บางจาก, แพรนด้ากรุ๊ป, ไทยเบฟเวอเรจ, ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป, ไทยวา และอินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรม สภาองค์การนายจ้าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น  

นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “งานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่สามารถรวมพลังผู้นำองค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคมและองค์การระหว่างประเทศ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งแสวงหาความร่วมมือและการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและจริงใจ เพื่อใช้พลังความยั่งยืน ฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์ COVID-19 และเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในปี 2573 ร่วมกัน”