Kind Sustain

สวนโซลาร์ลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อแสงแรกสาดส่องพื้นโลก หลายล้านชีวิตก็เริ่มขยับตัวบิดขี้เกียจอย่างช้า ๆ ต้อนรับรุ่งอรุณแห่งวันใหม่ นี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ของดวงอาทิตย์ ที่เปรียบเสมือนพี่ใหญ่ซึ่งคอยขับเคลื่อนวัฏจักรของชีวิตบนโลกให้หมุนไปนับแต่ยุคบรรพกาล แสงอาทิตย์จึงนับเป็นพลังงานบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ หวังพึ่งพิงได้เสมอ และไม่มีวันหมดสิ้น เพราะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ 

นักวิทยาศาสตร์จึงใช้เวลาเกือบสองศตวรรษในการคิดค้นวิธีการนำแสงอาทิตย์มาใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในแง่พลังงานยั่งยืน ความพยายามนี้ได้ก่อให้เกิด “โซลาร์เซลล์” ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์ก้าวกระโดดเข้าสู่โลก ที่ปราศจากมลภาวะ เรามาดูกันว่าประเทศไทยไปถึงไหนแล้วกับนวัตกรรมนี้ 


ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน ทำให้สามารถรับปริมาณของรังสีจากดวงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ แต่ความเข้าใจของคนส่วนใหญ่มักมองว่า การติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นต้องติดอยู่บนหลังคา (Solar Rooftop) หรืออาจจะติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ในขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่นํ้าและพื้นที่ชุ่มนํ้ากว่า 30% ของพื้นที่ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ได้นำพาประเทศไทยให้เข้าสู่การเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมที่ขึ้นชื่อ แต่อย่างไรก็ตามการจัดการทรัพยากรในเขตพื้นที่นํ้าและพื้นที่ชุ่มนํ้ายังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

จึงเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าทำอย่างไรถึงจะใช้พื้นที่เหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในภาคสังคมและในภาคธุรกิจก็ยังสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ได้อย่างเพียงพอและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติก HDPE เกรดพิเศษของ IRPC 

IRPC ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างทุ่นลอยนํ้าโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าบนผืนนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมพลาสติกมาพัฒนาเป็นเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง หรือ High Density Polyethylene  (HDPE) เกรดพิเศษ HPDE P301GR สีเทา ที่มีความแข็งแรงทนทานสูง นำมาใช้ผลิตทุ่นลอยน้ำ (Floating Structure) รองรับแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตกระแสไฟฟ้า สีเทาจะช่วยลดอุณภูมิความร้อนใต้แผงโซลาร์เซลล์ ยืดอายุการใช้งาน และสามารถนำไปรีไซเคิลได้ รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้นํ้า ด้วยคุณลักษณะ food grade ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐานรับรองว่า วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ โดยการันตีอายุการใช้งานของวัสดุที่ใช้ทำทุ่นลอยน้ำ ทั้งหมด 25 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความทนทานของวัสดุและอายุการใช้งาน

ทุ่นโซลาร์ลอยน้ำนี้ ออกแบบโดยบริษัทที่มีมาตรฐานระดับโลก และมีการทดสอบแล้วว่า มีความทนทานต่อแสงยูวี (UV Resistance) ทนทานต่อสารเคมี (Chemical Resistance) เสถียรต่อความร้อน (Thermal Stabilization) ทดสอบผ่านอุโมงค์ลม (Wind Tunnel Test) และทนต่อสภาพแวดล้อม ESCR  (Environmental Stress Crack Resistance)

IRPC ได้เริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยนํ้า (Floating Solar) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำในบ่อน้ำดิบสำรองของบริษัทฯ พื้นที่ 200 ไร่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 12.5 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนำมาใช้ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จ.ระยอง โดยได้ทำการติดตั้งระบบเติมอากาศ (Jet Aerator) ในบ่อน้ำดิบสำรองทุกบ่อ เพื่อรักษาปริมาณออกซิเจนในน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอยู่ของสัตว์น้ำ

 


ทุ่นโซลาร์ลอยนํ้านวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม 

จากปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นและได้ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ทั่วโลก ทำให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด (Green Energy) ตามนโยบายการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ เมื่อนำมาประกอบและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้กว่า 10,510 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกป่าราว 10,000 ไร่ ถือเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเงินหมุนเวียนภายในประเทศอีกทางหนึ่ง เพราะเป็นกระบวนการผลิตจากเม็ดพลาสติกในประเทศ 

สวนโซลาร์ลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

IRPC พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจติดตั้ง Floating Solar ในแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น บ่อน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ ผู้ที่มีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่อีเมล์ prakarn.na@irpc.co.th หรือโทรศัพท์ 085-2793838


ภาพประกอบจาก ‎IRPC Public Company Limited


รื่องโดย