Kind People

A Story of Melody — “กลิ่นบุปผา” ขลุ่ยบ้านลาว ตำนานที่ยังมีลมหายใจ

KiNd ชวนบุกชุมชนบางไส้ไก่ ย่านธนบุรี แหล่งทำขลุ่ยแห่งสุดท้ายในกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดใจคุยกับ ‘ช่างช้าง’ – สุนัย กลิ่นบุปผา ทายาทรุ่น 4 ขลุ่ยลุงจรินทร์ ตำนานช่างทำขลุ่ยบ้านลาว ถึงการสืบทอดอาชีพการทำขลุ่ย อาชีพที่มีให้เห็นได้ไม่ง่ายนักท่ามกลางความนิยมดนตรีไทยที่ค่อย ๆ เลือนหายไป พร้อมกับถ่ายทอดเรื่องราวของช่างฝีมือไทยที่น่าสนใจให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความสำคัญและการมีอยู่ของทักษะงานฝีมือ


เรื่องโดย

ภาพโดย