Kindnovation

ทางเลือกพลังงานหมุนเวียนใหม่ผลิตไฟฟ้าได้จากจุลินทรีย์ในดิน


ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ข้อมูลจาก Centre for Energy and Climate Solutions ในสหรัฐอเมริกา การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนคิดเป็น 1 ใน 4 ของการผลิตทั้งหมด นับเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดและรวดเร็ว โดยการเติบโตของการใช้พลังงานหมุนเวียนนี้เพิ่มขึ้น 100% ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000

ในขณะที่พลังงานไฮโดรเจน พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในกลุ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทางเลือก


บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสเปนอย่าง Bioo ได้มองหาโอกาสขยายการเติบโตของตลาดพลังงานหมุนเวียน Bioo ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 2 ข้อคือ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติ และเปลี่ยนพืชให้เป็น “สวิตช์ชีวภาพ” หรือการทำให้พืชกลายเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า ที่เราสามารถใช้ได้ไม่ต่างกับการแหล่งพลังงานไฟฟ้าอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทได้สร้างแบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานจากจุลินทรีย์ในดิน เมื่อเกิดความชื้นจากฝน หรือจากการทดน้ำ ในพื้นดินรอบ ๆ แบตเตอรี่ จุลินทรีย์จะทำให้เกิดสารอินทรีย์และย่อยซากพืชในดิน กระบวนการดังกล่าวจะซึมผ่านแบตเตอรี่ ก่อให้เกิดอนุภาคไฟฟ้าโปรตอน และอิเล็กตรอน เมื่อโมเลกุลเหล่านี้ผสานกับออกซิเจนที่ไหลผ่านแบตเตอรี่ก็จะเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า ข้อแตกต่างระหว่างพลังงานจากดินกับพลังงานทางเลือกอื่น อย่างพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมคือ พลังงานที่ได้จากจุลินทรีย์ในดินเหล่านี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอPhoto Credit: biootech.com


พลังงานหมุนเวียน 100% จากจุลินทรีย์ในดินนี้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 3 วัตต์ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร เนื่องจากการใช้พลังงานจุลินทรีย์ในดินนั้นไม่รบกวนธรรมชาติ นักวางผังเมืองจึงวางแผนจะติดตั้งพลังงานทางเลือกใหม่นี้สำหรับ โคมไฟให้แสงสว่างโดยเฉพาะในสวนต่าง ๆ

การวิจัยพลังงานจุลินทรีย์ในดินนั้น ทดลองโดยการใช้ไม้กระถางจำนวนมาก เนื่องจากการสังเคราะห์แสงจะสร้างพลังงาน และปล่อยออกมาทางรากไม้

ปัจจุบัน Bioo สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากจุลินทรีย์ในดินสำหรับหลอดไฟ โทรทัศน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยบริษัทตั้งเป้าหมายจะผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอ ครอบคลุมการใช้งานในบ้านทั้งหลัง และความเป็นไปได้อาจไม่ไกลเกินเอื้อม เนื่องจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ Bioo ไม่มีการใช้แร่ธาตุหายาก หรือสารที่เป็นอันตรายเมื่อเทียบกับการผลิตแผงโซลาร์เซลล์บางชนิด

“เทคโนโลยีนี้สามารถพัฒนาให้มีราคาถูก ถูกมาก ๆ ได้เลย” Pablo Vidarte ผู้ก่อตั้ง Bioo กล่าว “ในการผลิตนั้นต้องการแค่ แกรไฟต์ และสารจำพวกคาร์บอนที่หาได้ง่าย และมีราคาถูกมากเหมือนกัน”

Photo Credit: biootech.com


การสร้างสรรค์นวัตกรรมอีกอย่างของบริษัทคือ การเปลี่ยนพืชให้เป็น “สวิตช์ชีวภาพ” Vidarte และทีมวิจัยค้นพบว่า ไม้กระถางสามารถสร้างพลังงานผ่านระบบที่คิดค้นโดย Bioo หลังจากได้รับคลื่นวิทยุอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเมื่อพืชเหล่านี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของ Bioo พวกมันก็จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ไฟให้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเปิดเพลง เปิดไฟ เปิดโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน

Photo Credit: biootech.com


Bioo กวาดรางวัลจากเวทีใหญ่มากมาย รวมถึง the World’s Most Disruptive Startup award โดย Google ในปี ค.ศ. 2016 และเป็น 1 ใน 50 อันดับบริษัทสร้างสรรค์นวัตกรรมของ European Parliament’s list ในปี ค.ศ. 2017 และได้รับรางวัลชนะเลิศจาก American Chamber of Commerce ในปี ค.ศ. 2018


ที่มา

  • Reve Fisher. The Company Generating Renewable Energy From Soil. https://globalshakers.com
  • Andy Corbley. Natural Organisms in Soil Can Power Lights With This Bio Battery, Which May Be World’s Most Disruptive Technology. www.goodnewsnetwork.org

เรื่องโดย