Kind People

Pride on the Road—ไพรด์เดินถนน


ที่ผ่านมา KiNd ไม่เคยพลาดทำคอนเทนต์เควียร์ ๆ ร่วมเฉลิมฉลอง ‘เดือนแห่งความเท่าเทียม’ หรือ Pride Month กับทุกคน เราค้นคว้ากันหนักหน่วงและนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายในทุกมิติเสมอมา เพื่อย้ำจุดยืนว่า เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมซึ่งโอบรับความแตกต่างหลากหลาย เป็นมิตรกับทุกความเชื่อ ทุกเพศสภาพ และทุกหน่วยย่อยในสังคม

ปีนี้ เราเติบโตขึ้นอีกนิด มีแรงกายแรงใจมากพอจะลงเดินถนนร่วมขบวนไพรด์สายรุ้ง คราฟต์คอนเทนต์สดใหม่ว่าด้วยความเท่าเทียมด้วยตัวเอง และคอนเน็กต์กับผู้คนในเควียร์คอมมูนิตี้มากขึ้น โดยหวังจากใจจริงให้ประเด็นเควียร์ ๆ อย่างสังคมชายเป็นใหญ่/ อคติทางเพศในที่ทำงาน/ การแต่งกายตามเพศสภาพในสถานศึกษา/ สิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มชายขอบ ตลอดจนการเข้าสนับสนุนของทุนผูกขาด และอีกหลาย ๆ ประเด็น เป็นที่พูดถึงต่อเนื่อง แม้เดือนมิถุนายนจะพ้นไป 


Kind Connext ยืนยันว่าเราไม่ใช่แค่องค์กรที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนภาพโปรไฟล์สีรุ้งตามกระแส แต่เราพูดจริงทำจริงตลอดมา แสดงออกผ่านการจ้างงานบุคลากรตามความสามารถโดยไม่สนเพศกำเนิด ปฏิบัติต่อทุกเพศอย่างเท่าเทียม สนับสนุนให้ทีมบรรณาธิการนำเสนอคอนเทนต์ตามความสนใจ ตั้งแต่ประเด็นเล็กจิ๋ว ไปยันประเด็นมหึมา ซึ่งเป็นที่ถกเถียงในสังคม

อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้ทีมงานทุกคนที่สนใจประเด็นเจนเดอร์หรือมูฟเมนต์ด้านสิทธิเสรีภาพ เข้าร่วม Panel discussion นิทรรศการศิลปะ และโครงการต่าง ๆ อย่างอิสระ โดยในปีนี้ นักเขียนประจำของไคนด์ ได้เข้าร่วมพัฒนาบทละครใน H0M0HAUS — ‘เทศกาลศิลปะการแสดงเพื่อความหลากหลาย’ อันมีพันธกิจในการนำเสนอศิลปะการแสดงและการสนทนาที่ท้าทายบรรทัดฐานของประเพณีการแสดงทั้งในรูปแบบและเนื้อหา

สุดท้าย เราอยากขอให้ผู้อ่านทุกคนรออ่านคอนเทนต์ต้านระบอบปิตาธิปไตยตลอดเดือนไพรด์ และมาเป็นกำลังสำคัญ ร่วมต่อสู้เคียงข้างมูฟเมนต์นี้ไปด้วยกัน!เรื่องโดย

ภาพโดย