Kind Global

มังกรแห่งอาเซียนกับความแข็งแกร่งที่เปิดเผยหลังวิกฤต COVID–19 ค.ศ. 2020

 
อินโดนีเซีย หนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านแห่งประชาคมอาเซียน นอกจากการมีจาการ์ตาเป็นเมืองหลวง และมีดอกกล้วยไม้ราตรีเป็นดอกไม้ประจาชาติ ประเทศอินโดนีเซียยังสามารถก้าวข้ามรัฐบาลเผด็จการเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยได้เต็มตัวและสมศักดิ์ศรี กลายเป็นประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในประชาคมอาเซียนภายหลังชัยชนะในการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2014 ของ โจโก วิโดโด ประธานาธิบดีคนที่ 7 ผู้มาจากครอบครัวชนชั้นกลาง และมุ่งเน้นนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน 


หลักฐานยืนยันศักยภาพของอินโดนีเซียคือ การเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดอันดับ 10 ประเทศที่เศรษฐกิจฟื้นตัวไวที่สุดหลังสถานการณ์ COVID–19 จากการคาดการณ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) แซงหน้าสหรัฐอเมริกาที่คว้าอันดับ 20 และตามหลังสหราชอาณาจักรเพียงอันดับเดียวเท่านั้น 


การเติบโตทางเศรษฐกิจยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินจาก OECD Economic Outlook, Interim Report March 2021 เศรษฐกิจของอินโดนีเซียยังติดอันดับประเทศที่คาดการณ์ว่า GDP จะเติบโตมากที่สุดตลอดปี 2021-2022 

10 อันดับประเทศ GDP เติบโตมากที่สุดใน ค.ศ. 2021แม้ว่าการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในช่วงแรกของอินโดนีเซียไม่ได้น่าประทับใจนัก ทั้งการตรวจพบที่ล่าช้า ความไม่พร้อมของสาธารณสุข อินโดนีเซียกลายเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโรค COVID – 19 สูงที่สุดในอาเซียน


แต่ด้วยระบบบริหารที่ได้รับการปฏิรูปทางการเมืองหลังยุคเผด็จการของอดีต ประธานาธิบดีซูฮาร์โต ส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นมีอำนาจจัดการมากขึ้น สามารถกำหนดนโยบายและมาตรการ รับมือในระดับท้องถิ่นเพื่อบรรเทาสถานการณ์ได้รวดเร็วขึ้นเช่นกัน 


และในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2020 อินโดนีเซียได้เริ่มแจกจ่ายวัคซีนฟรีล็อตแรกมี จำนวน 1.2 ล้านโดสสำหรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า โดยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่รัฐบาลสั่งจองวัคซีนสำหรับโรค COVID–19 จำนวน 338 ล้านเข็ม (วัคซีน 2 เข็มต่อคน) สำหรับประชากร 267 ล้านคนทั่วประเทศ และกำลังหารือเพิ่มเติมกับบริษัทเวชภัณฑ์ผู้ผลิตวัคซีน สำหรับการสั่งซื้อวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดต่อไป 

10 อันดับประเทศน่าลงทุนที่สุด
หลังสถานการณ์ COVID–19 ค.ศ. 2020 

นอกเหนือจากการเป็นประเทศที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ไวที่สุดหลังสถานการณ์ COVID – 19 จากการจัดอันดับของนิตยสารด้านธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง CEOWORLD อินโดนีเซียยังติด 1 ใน 10 ประเทศที่น่าลงทุน ที่สุดหลัง COVID – 19 เช่นกัน โดยมีสมาชิกประชาคมอาเซียนเพียง 4 ประเทศเท่านั้นที่ติดโผครั้งนี้


ความได้เปรียบของประเทศอินโดนีเซียคือกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ที่ยังเป็นหนุ่มสาว ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ในดินแดนกล้วยไม้ราตรีแห่งนี้ กลุ่มแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะยังครองตำแหน่งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอย่างน้อย ๆ ไปจนถึง ค.ศ. 2050 

แต่ก็ใช่ว่าอินโดนีเซียจะรอดพ้นปัญหาเศรษฐกิจไปได้แบบสบาย ๆ การขาดดุลการคลังและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นปัญหาที่กำลังคืบคลานเข้ามา อย่างไรก็ตามรัฐบาลอินโดนีเซียได้วางแผนรับมือปัญหาดังกล่าวด้วยแผนช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงการด้านความปลอดภัยของผู้คน และการลดหย่อนภาษี โดยเฉพาะการใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ธนาคารแห่งชาติอินโดนีเซียได้ออกมาตรการช่วยเหลือโดยการลดอัตราดอกเบี้ย และการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลตอบแทน ดึงนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนที่อินโดนีเซีย มากกว่าความได้เปรียบของประชากรหนุ่มสาวและการรับมือปัญหาเศรษฐกิจ

อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้อินโดนีเซียแข็งแกร่งและกลายเป็นเป้าหมายของนักลงทุนทั่วโลก คือระบอบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่ไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงของการผันผวนทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได้อีก หลังจากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID–19 


อินโดนีเซียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์และศาสนา แม้ว่าจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้ความแตกต่างของประชาชนภายในประเทศ มาตรการรับมือวิกฤต COVID-19 ในระยะแรกที่ล่าช้า แต่ด้วยการเมืองที่เข้มแข็งและแนวทางรับมือกับปัญหาที่มั่นคง ทาให้มังกรแห่งอาเซียนได้ก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทั้งในประชาคมอาเซียน และนานาประเทศทั่วโลก 


ที่มา


เรื่องโดย


ภาพโดย