Kindnovation

ถ้า “พี่วิน” ในกทม. ขับขี่ด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทุกคันจะเป็นอย่างไร?


รถจักรยานยนต์รับจ้าง คือส่วนสำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากทุกคนสามารถเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดการเกิดมลพิษบนถนนและเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

เขตจตุจักร แชมป์วินมอเตอร์ไซค์ใน กทม.

รายงานสถิติจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสม ทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 21,403,678 คัน คิดเป็นร้อยละ 52.57 ของจำนวนรถทั่วประเทศ ซึ่งรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพฯ มีจำนวน 3,896,292 คัน เป็นรถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล 3,803,215 คัน และรถจักรยานยนต์สาธารณะ 93,077 คัน

โดยรถจักรยานยนต์สาธารณะในกรุงเทพฯ มีจำนวนวินทั้งหมด 5,575 วิน จำนวนผู้ขับขี่ 84,547 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 15 รายต่อวิน โดยเขตที่มีวินมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ เขตจตุจักร เขตราชเทวี และเขตบางรัก

สำหรับประเทศไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนจักรยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่ 2,025 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปี พ.ศ. 2540 ถึง 486% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561


ด้านข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ส่วนใหญ่รถจักรยานยนต์ที่ใช้เป็นรถประเภท 2 จังหวะ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยก๊าซไฮโดรคาร์บอนและควันขาวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ซึ่งปริมาณรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะที่มีใช้อยู่เป็นจำนวนมากเหล่านี้ได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในเขตชุมชนหนาแน่น อย่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีระดับมลพิษทางอากาศสูงอยู่แล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทำให้รัฐต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทางเลือกเพื่อหนทางสู่ความยั่งยืน

อีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหามลพิษที่หลายประเทศหันมาใช้ในยุคนี้คือ การเปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปมาเป็นไฟฟ้า ซึ่งแม้ส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาอย่างกลุ่มนอร์ดิก ทั้งนอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และสวีเดน ส่วนจีนเองก็เป็นประเทศที่นำนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ โดยเฉพาะจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมอย่างมาก


กลับมาที่บ้านเรา หากนับย้อนไป 20 ปีก่อน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนมีเพียงหยิบมือ ซึ่งเพิ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อปี พ.ศ. 2562 ทำให้มีจำนวนจักรยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 2,025 คัน ซึ่งอนาคตน่าจะเติบโตขึ้นอีกแน่นอน

ล่าสุด evRiderz บริษัทแรกในโลกที่นำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาให้บริการผู้โดยสาร เปิดบริการแอป evRiderz ในประเทศไทย โดยคัดสรรรถจักรยานยนต์รับจ้างกว่า 300 ราย สำหรับให้บริการใน 3 เขตนำร่องของ กทม. ได้แก่ ธนบุรี คลองสาน และจอมทอง เพื่อให้รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่และผู้ใช้บริการสนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียว

ลุ้น “พี่วิน” ใน กทม. ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทุกคัน

ถ้ารถจักรยานยนต์ทุกคันในกรุงเทพฯ หันมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยลดการเกิดมลพิษบนถนน

กาเรต เคอร์ ผู้ก่อตั้ง evRiderz กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในแต่ละพื้นที่ ผู้ขับขี่เองก็ตื่นเต้นที่จะมีส่วนร่วมในการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงรถจักยานยนต์ไฟฟ้าได้ เนื่องจากยานพาหนะและแบตเตอรี่มีราคาสูง แต่เราจะทำให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายขึ้นและสร้างทางเลือกที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”


โดย evRiderz ตั้งเป้าให้รถจักยานยนต์รับจ้างหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป และตั้งเป้าเป็นบริษัทปราศจากคาร์บอนภายใน 3 ปี โดยมีกลยุทธ์คือเพิ่มรายได้ผู้ขับขี่และลดค่าใช้จ่ายลูกค้า สร้างอากาศบริสุทธิ์เพื่อเป็นทางเลือกสู่อนาคต

อย่างไรก็ตาม การหาทางออกของภาคเอกชนและภาคประชาชนคงจะไม่เพียงพอ หากภาครัฐไม่เข้ามาสนับสนุน เพราะภาครัฐสามารถออกมาตรการสำคัญและบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษจากรถจักรยานยนต์ได้


ที่มา

  • สถิติจำนวนวินและจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ณ 31 ธันวาคม 2562. https://data.go.th/dataset
  • เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า. https://www.greennetworkthailand.com
  • ความสำเร็จในการจัดการมลพิษของประเทศไทย. http://pcd.go.th/info_serv

เรื่องโดย


ภาพโดย